چشم انداز

موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب با 18 سال سابقه ، در حوزه مدرسه سازی و مدرسه داری فعال می باشد.

 

رسالت اصلی این مجموعه ساخت و اداره هنرستان های فنی حرفه ای در مناطق کمتر برخوردار کشور می باشد تا جوانان این خاک مقدس بتوانند با فن آموزی، کسب شغل و تشکیل خانواده از زندگی بهتر و مفید تری بهره ببرند و از بحران هایی چون بیکاری ، بیماری و مهاجرت به شهر های بزرگ مصون بمانند.

در سال 99 این مجموعه ، 10 مقطع تحصیلی را در سراسر کشور با حدود 700 دانش آموز و 170 نفر کادر پوشش داده و 3 مجتمع تحصیلی نیز در استان های لرستان ، کرمانشاه و خراسان شمالی در دست ساخت دارد.

این مجموعه مطابق قوانین کشور به ثبت رسیده و با دارا بودن دفاتر مالیاتی ، غیر سیاسی و مردم نهاد بوده و با کمک های خیرین اداره می گردد.

 

 


چاپ   ایمیل