چاپ این صفحه

دوره‌های آموزشی همره

 

سوابق دوره‌ها و همایش‌های آموزشی همره

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

مدرس یا سخنران

مخاطبین

زمان برگزاری

طول دوره

محل برگزاری

1

TC00190001

سمینار هم‌اندیشی مدیریت دانش + طرح درس

محمدرضا ترابیان اصفهانی

معلمان گروه مدارس همره

90/08/12

4 ساعت

قزوین

2

TC00290002

سمینار هم‌اندیشی طرح درس+ برنامه‌ریزی آموزشی

محمدرضا ترابیان اصفهانی
ابراهیم خضری

معلمان گروه مدارس همره

90/12/04

4 ساعت

قزوین

3

TC00391001

سمینار هم‌اندیشی

دکتر عمرانی

معلمان گروه مدارس همره

91/02/21

3 ساعت

قزوین

4

TC00491002

فنون معلمی + اهداف

شاهین‌رضا ادیبی
ابراهیم خضری

معلمان گروه مدارس همره

91/09/30

5 ساعت

قزوین

5

TC00591003

خانواده موفق (1)

دکتر شاهین فرهنگ

اولیا و معلمان

91/10/27

3 ساعت

قزوین

6

TC00691004

شناخت نوجوان + اهمیت تعلیم و تربیت در آیینه آیات و روایات (1)

آقایان: کریمیان و اسماعیلی
(مؤسسه متن)

همکاران جوان همره

91/12/20

8 ساعت

قزوین

7

TC00792001

شناخت نوجوان + اهمیت تعلیم و تربیت در آیینه آیات و روایات (2)

آقایان کریمیان و اسماعیلی
(مؤسسه متن)

همکاران جوان همره

92/02/14

8 ساعت

قزوین

8

TC00892002

فناوری امروز برای پرورش نسل فردا

دکتر امید فاطمی

معلمان گروه مدارس همره

92/09/29

3 ساعت

قزوین

9

TC00992003

خانواده موفق (2)

دکتر شاهین فرهنگ

اولیا و معلمان

92/11/17

3 ساعت

قزوین

10

TC01092004

سال نو، حال نو

دکتر شاهین فرهنگ

اولیا و معلمان

92/12/12

2 ساعت

کیش

11

TC01193001

معلم موفق و خلاق

دکتر احمد به‌پژوه

معلمان گروه مدارس همره

93/11/30

3 ساعت

قزوین

12

TC01294001

تربیت نیروهای جوان همره (1)

روح اله رحمانی
داود رحمانی
رضا یادگارنوین
حسین عبداللهی

نیروهای آزاد متقاضی معلمی (آقایان)

اردیبهشت 94

40ساعت

تاکستان

13

TC01394002

تربیت نیروهای جوان همره (2)

روح اله رحمانی
داود رحمانی
رضا یادگارنوین
حسین عبداللهی

نیروهای آزاد متقاضی معلمی (خانم‌ها)

خرداد 94

40ساعت

قزوین

14

TC01494003

تربیت نیروهای جوان همره (3)

روح اله رحمانی
داود رحمانی
رضا یادگارنوین
حسین عبداللهی

نیروهای آزاد متقاضی معلمی

مرداد 94

40ساعت

قزوین

15

TC01595001

نظریه‌های یادگیری

دکتر احمد به‌پژوه

معلمان گروه مدارس همره

95/02/09

3 ساعت

قزوین

16

TC01695002

تربیت نیروهای جوان همره (4)

روح اله رحمانی
مجید شهسواری
رضا یادگارنوین
حسین عبداللهی

نیروهای آزاد متقاضی معلمی (خانم‌ها)

تیر 95

40ساعت

قزوین

17

TC01795003

تربیت نیروهای جوان همره (5)

روح اله رحمانی
مجید شهسواری
رضا یادگارنوین
حسین عبداللهی

نیروهای آزاد متقاضی معلمی

مرداد 95

40ساعت

قزوین

18

TC01895004

تربیت نیروهای جوان همره (6)

روح اله رحمانی
مجید شهسواری
رضا یادگارنوین
حسین عبداللهی

نیروهای آزاد متقاضی معلمی

مرداد 95

40ساعت

قزوین

19

TC01995005

 ICDL با نگاه کاربردی در مدارس

رضا یادگارنوین

معلمان گروه مدارس همره

تابستان 95

12ساعت

قزوین

20

TC02096001

مدرسه هزاره سوم

همایش بین‌المللی

جمعی از همکاران

بهمن 96

2روز

کیش

21

TC02196002

اصول نگهداری ساختما‌ن مدارس + ICDL

تقی غیاثوند
رضا یادگارنوین

همکاران اداری گروه مدارس

تابستان 96

48ساعت

قزوین

22

TC02297001

ارتباط مؤثر با فرزندان

دکتر محمدرضا اسدی یونسی

معلمان گروه مدارس همره

مرداد 97

16ساعت

قزوین

 23

TC02397002

تنبیه و تشویق در مدرسه

دکتر عبدالهادی عمرانی

 معلمان گروه مدارس همره

97/08/25

8ساعت

قزوین

 24

TC02498001

تربیت مربی مدرسه زندگی همره (1) 

دکتر حسین‌آقا فرش‌فروش 

مدیران، معاونین و مربیان مدرسه زندگی همره 

مرداد و شهریور 98 

24ساعت

قزوین

 25

TC02598002 

 ICDL درجه یک بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ایرانیان همکاران اداری گروه مدارس  مهر و آبان 98 130 ساعت  مجازی 

    

 


   احراز اصالت گواهینامه‌های صادره   

 

مشاهده 1339 مرتبه
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید