پرداخت آنلاین

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پرداخت آنلاین خود را انجام دهید. توجه داشته باشید مبالغ زیر ۱۰,۰۰۰ ریال مورد قبول نیست.

لطفاً نام خود را بصورت کامل وارد کنید
ایمیل خود را وارد کنید
شماره موبایل خود را وارد کنید
لطفاً علت پرداخت خود را انتخاب کنید
این مقدار الزامیست و کمترین مبلغ باید ۱.۰۰۰ تومان باشد
0 تومان