پروژه راهسازی شهرستان بشاگرد

 

همکاران موسسه همره افق قریب در سفری که به منطقه بشاگرد(شرق استان هرمزگان) انجام داده بودند و مقدمات فعالیت مرکز فنی حرفه ای منطقه درپهن را بررسی می‌کردند، از مشکلاتی که سیلاب های موسمی برای راه های ارتباطی آن منطقه به وجود آمده بود مطلع گردیدند

♦️ با همکاری خیرینی که تمایل داشتند در این حوزه ورود کنند مقرر گردید، هزینه تهیه تعدادی از پل های جاده ارتباطی از بشاگرد به سمت استان سیستان بلوچستان تامین گردد
چاپ   ایمیل