آیین خشت اول مدرسه سبز مبین افلاک

با حضور مقامات استان لرستان و نمایندگان موسسه همره ،خشت گذاری مجتمع سبز مبین ایرانیان انجام پذیرفت، این مجتمع در شهر گراب استان لرستان واقع شده و بزودی شاهد راه اندازی هنرستان دخترانه خواهیم بود


چاپ   ایمیل