آغاز فعالیت مجتمع نور هل اتی

 امسال شاهد ، آغاز فعالیت مجتمع نور هل اتی واقع در خراسان شمالی، منطقه حصار گرمخان بودیم
    امیدواریم با توسعه هنرستان های فنی حرفه ای شاهد رونق آموزش و متعاقبا توسعه کسب و کار و اشتغال زایی در کشور عزیزمان ایران باشیم

 


چاپ   ایمیل