مأموريت

  •  تقویت لایۀ میانی مدیریتی کشور از راه تربیت نسلی کاردان، خلاق و مؤمن
  • سرمایه گذاری در راستای هماهنگی و همسوسازی کلیۀ عوامل آموزش و پرورش، معلمین، اولیا و دانش آموزان
  • سرمایه گذاری در زمینۀ تربیت نیروی انسانی علاقه‌مند و باانگیزه در جهت تقویت کادر اجرایی با بهره گیری از تجارب ارزندۀ نیروهای مجرب آموزش و پرورش. 
  • ایجاد ارتباط مؤثر بین صاحبان صنعت و حِرَف موفق و مدارس در جهت ترویج و تقویت فرهنگ فنی و حرفه‌ای. 
  • بستر سازی فضایی مناسب جهت تربیت دانش‌آموزان کشور همزمان با ارتقا سطح دانش‌ معلمین و اولیا. 
  • جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات همۀ خیرین اعم از معلمین مدارس گروه فرهنگی همره و تمامی علاقه‌مندان سیستم‌های آموزشی به منظور ثبت تجارب آموزشی و ارتقای روش‌های تدریس، جهت استفاده همۀ علاقه‌مندان. 
  • دعوت از کلیه بانیان و مؤسسان کسب و کارهای موفق در جهت همراه کردن ایشان با اهداف مدارس فنی‌وحرفه‌ای گروه فرهنگی همره.

چاپ   ایمیل