مجتمع آموزشی مبین خلیج فارس کیش

با عنایات الهی و مساعدت مسئولین و دلسوزان منطقه آزاد کیش یک قطعه زمین واقع در جزیره زیبای کیش،  شهرک پرواز به کد قطعه EDU-C11 جهت احداث مجتمع آموزشی مبین خلیج فارس کیش تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

امید می‌رود به لطف خدا و کمکهای مادی و معنوی خیرین این پروژه نیز با اهداف عالیه همره احداث و راه‌اندازی گردد.

 

طرح اولیه سایت پلان مجتمع 

 

مشاهده 3821 مرتبه

رسانه

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید