شنبه, 19 دی 1394 09:52

مستندات ماهانه مدارس

مستندات ماهانه سال تحصیلی 95-1394

کد مدارس:
کد 34 - دبیرستان دخترانه امام مبین قزوین
کد 35- دبیرستان پسرانه مبین تاکستان
کد 36- مجتمع آموزشی پسرانه کتاب مبین 

ردیف ماه مهر 1394 آبان 1394 آذر 1394
مدرسه همره همره 34 همره 35 همره 36 همره 34  همره 35  همره 36  همره 34  همره 35  همره 36 
لیست مستندات
1 لیست به روز شده اموال در فرم FM048                  
2 آمار تدوین طرح درس در فرم FM034                  
3 گزارش آخرین وضعیت ثبت نرم افزار کاوش(کتابخانه) و عملکرد اجرایی کتابخانه                  
4 تصویر صورت جلسات مختلف برگزار شده در طی ماه در فرم FM050                  
5 گزارش آخرین وضعیت ثبت نرم افزار سرآمد                  
6 نشریه دانش آموزی مدرسه همره                  
7 دستورالعمل اجرای طرحهای آموزشی و پرورشی موفق مدرسه                  
 8  اسکن گزارش ماهانه اجرای تقویم اجرایی مدرسه در فرم FM025                   
 تراز مالی ماهانه مدرسه (فرم FM070 برای هر ماه)                  
10   تصاویر آخرین وضعیت بروزرسانی شده سایت (وبلاگ) مدرسه                  
مشاهده 1782 مرتبه

رسانه

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید