دوشنبه, 07 بهمن 1392

اول دبیرستان

منتشر شده در دبیرستان دوره دوم

طرح درس زبان فارسي اول دبيرستان- سال‌تحصیلی 92-1391

ردیف شرح کد مدرک مولف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 مهر TM3791dZF1001 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
2 آبان TM3791dZF1002 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
3 آذر TM3791dZF1003 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
4 دي TM3791dZF1004 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
5 بهمن TM3791dZF1005 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
6 اسفند TM3791dZF1006 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
7 فروردين TM3791dZF1007 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
8 ارديبهشت TM3791dZF1008 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
9 روزانه TD3791dZF1001 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
10 روزانه TD3791dZF1002 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
11 روزانه TD3791dZF1003 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
12 روزانه TD3791dZF1004 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
13 روزانه TD3791dZF1005 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
14 روزانه TD3791dZF1006 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
15 روزانه TD3791dZF1007 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
16 روزانه TD3791dZF1008 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
17 روزانه TD3791dZF1009 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -

 


مشاهده 208844 مرتبه آخرین بروز رسانی سه شنبه, 11 شهریور 1393

ارسال نظر


لطفاً تصویر زیر را تکمیل کنیدJoomla CAPTCHA

ورود کاربران