چهارشنبه, 09 بهمن 1392

پایه دوم فنی و حرفه ای الکتروتکنیک

منتشر شده در دوم

مبانی برق دوم الکترونیک- سال تحصیلی93- 1392 

ردیف شرح کد مدرک مؤلف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سئوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 مهر TM3792MB11001 حسن پاکدامن هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
2 آبان TM3792MB11002 حسن پاکدامن هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
3 روزانه TD3792MB11001 حسن پاکدامن هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
4 روزانه TD3792MB11002 حسن پاکدامن هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
5 روزانه TD3792MB11003 حسن پاکدامن هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
6 روزانه TD3792MB11004 حسن پاکدامن هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
7 سالانه TY3792MB11001 حسن پاکدامن هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -

 


مشاهده 503488 مرتبه آخرین بروز رسانی یکشنبه, 15 تیر 1393

1 نظر

ارسال نظر


لطفاً تصویر زیر را تکمیل کنیدJoomla CAPTCHA

ورود کاربران